Hela Vollsjö socken har tillhört Vollsjö Gård.


Det var i början på 1800-talet som avstyckningen från Vollsjö Gård började ske. Vid skifte 1838 flyttade de flesta gårdarna i Vollsjö by ut till tilldelade jordlotter vilket medför en kraftig befolkningsökning. 1840-1860 ökade befolkningen från 642 invånare till 1420 invånare.


1865-66 kom järnvägen till Vollsjö, i år exakt 150 år sedan.

Dåvarande ägare till Vollsjö Gård, Claes Johan Eksteen, skänkte då ett jordområde på 5000 m² norr om järnvägen, den såkallade kastenbergsbacken, för att skapa en torghandelsplats. Samtidigt lät han avdela tomter runt torget och längs med vägen ner till järnvägen, för bebyggelse. Tack vare detta hade det redan 1880 etablerats 14 bosättningar kring torget. Detta satte sina spår i befolkningsstatistiken. 1890 bodde det 1735 människor i Vollsjö trots att 225 människor, på 10 år, hade utvandrat till Amerika.


Vid denna tiden hade redan en del verksamheter dragit igång på torget, bland annat fanns det ett hotell, ett gästgiveri med skjutsstation, en ölstuga, en mjölkvarn, ett bageri, en skomakare och en järnhandel..


Runt sekelskiftet uppgick antal bosättningar, kring torget och längs gatan ner till järnvägen, till 40 stycken. Även i dessa fastigheter bedrevs någon form av affär eller rörelse av annan art.


Torget har under åren varit föremål för flera ombyggnader men det nuvarande utseendet fick det i slutet av 1970-talet då det stensattes med gatsten som tagits upp från vägen mellan Vollsjö och Frenninge.

Copyright © 2020 wollsjobyalag.se. All rights reserved.